Inici

     
 

 

Presentació

 

Introducció a la Teoria

 

Teoria Unica

 

Que es l´Energia?

 

Reflexió Metafísica

 

Avatars

 

Videos

 

Promoció

 

 

QUE ES L´ENERGIA?


 

  ener  

Jo m'abasteixo de plaques fotovoltaiques. Els científics no li reconeixen la part material al fotó, però a l'electró Si! Bé doncs els fotons i els electrons han de ser parents propers -cosins germans- perquè si el fotó no tingués matèria, jo tampoc tindria electricitat.

A la llum se li reconeixen 2 propietats, una corpuscular (matèria) i altra com ona (moviment). Si us hi fixeu l'equació E=m.c2 manté aquestes propietats, el corpuscle té a veure amb la massa i l'ona amb el moviment. Jo sabia que el moviment dels àtoms, la vibració, havia de tenir relacció amb la mecànica quàntica. De fet l'equació és l'essència de física quàntica, massa en moviment, és a dir més del mateix. Diguem que és la Vida duta a la seva mínima expressió.

Una cosa que viatja a la velocitat de la llum al quadrat. En un programa d'Eduard Punset li preguntava a un científic: "Bé la mecànica quàntica ens diu que l'electró és quelcom que oscil·la tan ràpidament que pot estar en dos llocs alhora, però que en realitat no està en cap" En definitiva, una cosa que està però que no està. Si com jo defenso, tot esdevé de la llum, aquestes propietats s'han de manifestar en la realitat, en la Vida. I es manifesten, perquè si us fixeu el present és això, quelcom que està però que no està. Efectivament, la mecànica quàntica és el que permet el miracle de la Vida i que a una milionèsima de segon li succeeixi una altra.

En realitat Què és l´Energia? (Què és la Vida?) Tot existeix perquè en la base el fotó manté les seves propietats, és a dir, una cosa que es mou.

 
bola
 

L'espai-temps és lineal. L´energia no és més que una massa que està en moviment, però no podem ni anul·lar aquest moviment, ni concebre aquesta massa sense aquest moviment. Si observeu qualsevol objecte, penseu que si poquessim detenir la vibració dels seus àtoms -el moviment- es desintegraria en els nostres nassos, desapareixeria. I igualment si tota la matèria es detingués de cop, tornaríem a estar com al principi, com abans del Big-Bang, en el no-res.

De totes maneres aquí encara queda un cap solt, i és Com es va formar la matèria? Un dia un amic em va formular una pregunta que em va servir per a acabar de veure-ho tot. Em va comentar que si els fotons tinguessin matèria, el cristall de les bombetes explotaria al ser travessat per aquesta matèria. Vaig Estar donant-li voltes i vaig trobar l'explicació. Diguem que la matèria té 2 dimensions: la tangible o definida -que és com nosaltres la coneixem- i la intangible o indefinida -que és l'estat primitiu de la matèria- La matèria intangible ,la llum, pot travessar a la tangible. Inmediatement em vaig fer una idea de com es va poder formar la primera partícula de matèria tangible. El Big-Bang és bàsicament un esclat de llum. Tota aquesta llum a l'expandir-se va anar perdent velocitat, refredant-se -la temperatura és proporcional a la velocitat- fins a arribar a un punt on es feia visible i determinable, i en aquest precís instant es va produir el miracle, es va formar la primera partícula de matèria tangible, que va poder ser l'electró. Miracle que, per altra banda, reproduïxen diàriament les meves plaques fotovoltaiques, de forma domèstica, per a proporcionar -me a mí, Energia.

 

"És un miracle que la curiositat sobrevisqui a l'educació reglada"

Albert Einstein........................